Logo-Waltor-Web

Waltör

Waltör är ett särskilt varumärke i Treunderpar AB. Waltör bedriver konsultationer inom främst ekonomi och fastigheter. Denna del av verksamheten är för närvarande vilande och några nya uppdrag görs ej.

Treunderpar AB

556477-1938

Bedriver genom ägda fastigheter i Sommen och Benalmadena fastighetsförvaltning i Sverige och Spanien. Bolagets senaste årsredovisning kan läsas här.

Logo-Waltor-Web

Villa Stallberga AB

556741-6978

Villa Stallberga äger 100% av aktierna i Treunderpar AB, Företaget bedriver investeringar genom intressebolag. Bolaget ägs till 100% av Sören Törnqvist.

Crane Equity AB

559165-6482

Villa Stallberga AB äger 50% av Crane Equity AB som bl a äger 15% av Tåguthyrningsbolaget Nordic Re-Finance AB, 556703-5877, samt med olika andelar har fastighetsprojekt i Spanien kring städerna Malaga och Marbella. Övriga 50% ägs av Lasse Karlsson genom bolag.

Logo-Waltor-Web

Wigénsgruppen AB

559104-6635

Ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Tranås. Villa Stallberga AB äger 27% av Wigénsgruppen. Övriga ägare är Lasse Karlsson, Magnus Segerson och Linus Quist genom bolag.